PGSLOT Game

ประกันสังคม

ประกันสังคมคืออะไร แล้วทำไมจะต้องจ่ายทุกเดือน

ถึงแม้ว่าเรื่องราวของ ประกันสังคม จะเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักกันมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่วันนี้ SMEMOVE ก็อยากจะหยิบยกเรื่องราวของประกันสังคมมาให้ทุกคนได้อ่าน และทำความเข้าใจกับมันอีกครั้ง โดยเฉพาะน้องๆ วัยมหาลัยที่กำลังจะจบออกมาทำงาน หรือน้องๆ ที่จบมาทำงานแล้ว ตลอดจนคนทำงานทั่วไปที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมอยู่ว่าจริงๆ แล้วประกันสังคมนั้นคืออะไร แล้วทำไมเราจะต้องนำรายได้ส่วนหนึ่งของเราไปจ่ายในส่วนนี้กันนะประกันสังคม 01

ประกันสังคม คืออะไร?

ประกันสังคมคือสวัสดิการที่ทางรัฐมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้าง และนายจ้างมีหน้าที่ต้องทำการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยจำนวนเงินที่นำส่งนั้นจะทำการคำนวณและหักจากฐานเงินเดือนของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป โดยอัตราการหักนั้นจะอยู่ที่ 5% แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน

ประกันสังคมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการของคนทำงานที่จะสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของสมาชิกที่มีรายได้ให้ดีขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นประกันสังคม หรือระบบประกันสังคมนั้นมีมานานแล้วในต่างประเทศ แต่ประเทศไทยนั้นถูกนำมาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2480 และมีสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้บริการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เพื่อคุ้มครองลูกจ้างจากการเจ็บป่วย ทั้งที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และนอกเหนือจากการทำงาน

ประกันสังคม 01112

ผู้ประกันตนคือใครกัน?

หากถามว่าใครคือผู้ประกันตนนั้น คำตอบก็ง่ายๆ เลยค่ะว่าผู้ประกันตนก็คือลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้จ่ายค่าประกันสังคมทุกๆ เดือน โดยผู้ประกันตนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ

 1. ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือก็คือผู้ประตนที่เป็นลูกจ้าง พนักงานประจำ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ประกันตนที่สมัครใจตามมาตรา 39 หรือก็คือบุคคลที่เลิกเป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างที่ลาออกจากงาน ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาไม่ต่ำกว่า 12 เดือนแล้วลาออกมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ซึ่งหากต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อหลังจากลาออกจากงาน ผู้ประกันตนก็สามารถทำการแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมได้ภายใน 6 เดือนหลังมีการแจ้งออกจากงาน โดยจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 3. ผู้ประกันตนที่เป็นอิสระ ตามมาตรา 40 หรือก็คือบุคคลที่มีอายุ 15 – 60 ปี ที่ทำงานอิสระไม่เคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 มาก่อน

แล้วทำไมเราจะต้องจ่ายเงินให้กับประกันสังคมทุกเดือนล่ะ

อย่างที่ทุกคนได้อ่านมาก่อนหน้านั้นว่าประกันสังคมคือหลักประกันในการดำเนินชีวิตของคนทำงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ว่างงาน สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และตาย ที่ประกันสังคมจะเข้ามาดูแลและการทดแทนรายได้ เมื่อผู้ประกันตนต้องการพบแพทย์ยามป่วยไข้ หรือมีเหตุการณ์ที่ตรงตามข้อกำหนดในการใช้สิทธิประกันสังคมทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่าย

ประกันสังคม Covid-19

มาตรการเพื่อผู้ประกันตน จากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 • นายจ้าง เหลืออัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค. 63)
 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตราร้อยละ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค. 63)
 • ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตราร้อยละ 1.8 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค. 63)

ขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้าง และ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39

งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน

 • ค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563
 • ค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563
 • ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563

สำหรับนายจ้างที่กำลังทำจ่ายเงินเดือนอยู่ สามารถคำนวณประกันสังคมตามอัตราใหม่นี้ได้เลย หรือจะใช้ FlowAccount เมนูเงินเดือน ช่วยคำนวณประกันสังคมในอัตราใหม่นี้ได้เลยค่ะ

เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563

 • กรณีว่างงานจากนายจ้างไม่ให้ทำงาน ถูกกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดไวรัส Covid-19 รับเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน
 • กรณีว่างงาน เพราะหน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว รับเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน

เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

 • ผู้ประกันตนลาออก รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)
 • ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)

วิธีการขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน 

 • กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง / ผู้ประกันตน)
 • กรณีชราภาพ (สำหรับลูกจ้าง / ผู้ประกันตน)
 • กรณีนายจ้างรับรองกรหยุดงานของลูกค้า อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

บทความที่หน้าสนใจ :

เทคนิคการเล่นรูเล็ต 01011

aliexpress

AliExpress คือเว็บไซต์และ

Read More »